Parque de bombeiros do Morrazo, Celta Prix, S.L.

O presente convenio afecta todos os traballadores actuais e futuros laborais fixos, temporais, contratados a tempo parcial, fixos, xornais descontinuos baixo calquera outra modalidade contractual admitida pola lexislación laboral vixente, pertencentes á empresa Celta-Prix e que prestan os seus servizos no parque de bombeiros do Morrazo.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2013convenio 2012 - 2013.pdf
Convenio01/07/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/07/2009 - 31/12/2010Corrección do artigo 3º do convenio 2009-2010