Perrucarías, institutos de beleza e ximnasios (convenio estatal)

Este convenio regulará as condicións de traballo de todas as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, cuxa actividade sexa a de:

  • Perrucarías.
  • Institutos de beleza e gabinetes de estética.
  • Salóns de manicura, pedicura e depilación.
  • Establecementos de baños, saunas e ximnasios.
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2014 - 31/12/2017Convenio 2014-2017
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013