Persoal de salas de festas, baile e discotecas (estatal)

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión22/02/2016 - 31/12/2016Constitución comisión saúde e seguridade
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016 e modificiacións
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboas salariais 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboas salariais 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Convenio16/02/2012 - 31/12/2014Convenio 2012-2014