Planificación y Control Logístico, S.A

O presente Convenio Colectivo establece as normas básicas que regulan as condicións mínimas de traballo da Empresa PLANIFICACIÓN Y CONTROL LOGISTICO, S.A.U., e os traballadores incluídos no seu ámbito persoal e territorial, sendo de aplicación en todos os seus centros e lugares de traballo repartidos por toda a provincia da Coruña e os que puidesen crearse no futuro.
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010PLANIFICACION_Y_CONTROL_2007-2010.pdf