Pmas3 Grove SL (Orquesta Palladium)

Este convenio regula e establece as normas polas que se rexen as condicións laborais das traballadoras e traballadores que prestan servizos na empresa Pmas3 Grove S.L. na provincia de Pontevedra. O persoal laboral, a efeitos do presente convenio, comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade contractual de cada un, e comprenderá tanto as traballadoras do réxime xeral como as relacións laborais de carácter especial.

Convenio01/08/2016 - 26/05/2020Convenio 2016-2020