Prensa Diaria

O presente Convenio colectivo regula as relacións de traballo naquelas empresas dedicadas á edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como dixital, que non estean afectadas por Convenio Colectivo propio. Así mesmo, tamén se inclúe no ámbito funcional deste Convenio colectivo, unicamente aqueles talleres pertencentes ás empresas afectadas por este Convenio dedicados á impresión das súas propias publicacións.
Revisión01/01/2017 - 30/11/2017Prórroga até 30 de novembro de 2017
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Convenio01/01/2011 - 31/12/2015Convenio 2011 - 2015
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010