Prensa non Diaria

A efectos de aplicación deste Convenio, enténdese por prensa non diaria todas as Empresas que editan publicacións de aparición periódica non diaria de información xeral, actualidade ou especializadas.
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio colectivo 2013-2015
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Prórroga do convenio durante 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisións salariais 2011 (definitiva) e 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva)
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011