Rexerga Sociedad de Servicios Xeriátricos SLU

O presente convenio, tal como indica o seu primeiro artigo, subscríbese pola necesidade de dotar dun convenio propio á presente empresa, coa intención de melhorar a súa competitividade, o desenvolvimento e a sustentabilidade no emprego e o futuro da mesma. Así, este acordo ten caracter de convenio colectivo para todas as empregadas e empregados desta empresa, tanto para os que presten os seus servizos na actualidade como para as que ingresen posteriormente.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2024Convenio 2016-2024