Sector da Dobraxe

O presente convenio regula as relacións entre as empresas de dobraxe e sonorización, tanto entre as existentes como entre as que se establezan nun futuro, que teñan o seu centro de traballo situado en Galicia, e os seus traballadores.

Revisión01/01/2003 - 31/12/2003Revisión salarial 2003
Convenio01/01/2002 - 31/12/2006Convenio 2002-2006