Seguridade Privada

Rexeranse polo presente Convenio Colectivo Estatal a totalidade dos traballadores que presten os seus servizos en empresas que presten vixilancia e protección de calquera clase de locais, bens ou persoas, leiras rústicas, leiras de caza, etc. Tamén están incluídos servizos de escolta, explosivos, transporte ou traslado cos medios e vehículos homologados, depósito e custodia, manipulación e almacenamento de caudais, fondos, valores, xoias e outros bens e obxectos valiosos que precisen vixilancia e protección que de maneira primordial prestan tales Empresas.
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Revisión01/01/2017 - 31/12/2020Modificación no convenio 2017-2020
Revisión04/08/2016 - 31/12/2016Modificación do convenio
Convenio01/07/2015 - 31/12/2016Convenio xullo 2015-decembro 2016
Revisión29/05/2015 - 31/12/2015Sentencia da AN, anula art. 45.2
Convenio01/01/2015 - 31/12/2015Convenio 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboas salariais 2014, modificación artigos 41 e 42
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Modificación, artigo 14 (subrogacións)
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012, publicado no BOE o 16-02-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Revisión salarial 2007
Revisión01/01/2006 - 31/12/2006Revisión salarial 2006
Convenio16/07/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008 (Emenda do artigo 71)
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008