Servicios Pesqueros Pujales, S.L.

Este convenio será de aplicación á empresa Servicios Pesqueros Pujales, S.L., no centro de traballo que a empresa ten no porto da Coruña, dedicada á distribución e aluguer de envases para o peixe.

Convenio01/01/2003 - 31/12/2004Convenio 2003-2004