Servicios Securitas, S.A.

O presente Convenio de Traballo establece as normas básicas nas relacións laborais entre Servicios Securitas, S.A. e os seus traballadores, calquera que sexa a súa categoría laboral. As normas deste Convenio serán de aplicación en todos os centros de traballo que a Empresa ten na actualidade e que poida establecer no futuro en todo el territorio español.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010