Servizos de Atención ás Persoas Dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal (estatal)

O ámbito funcional da aplicación do presente convenio colectivo está constituído polas empresas e estabelecementos que exerzan a súa actividade no sector da atención ás persoas dependentes e/ou desenvolvemento da promoción da autonomía persoal.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2015 - 31/12/2017Táboas salariais 2015, 2016 e 2017
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboas salariais 2014
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012-2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboa salarial 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Sentencia AN sobre artigo 39
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Sentenza da Audiencia Nacional que anula o artigo 7 do convenio
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011