Servizos de campo para actividades de reposición

O presente Convenio Colectivo establece as normas básicas e regula as condicións mínimas de traballo entre as empresas dedicadas a servizos de reposición de produtos en Grandes Superficies, a título enunciativo e non limitativo, cadeas de distribución, hipermercados, supermercados e tendas de conveniencia e os seus traballadores, entendéndose incluídas expresamente, a efectos enunciativos as actividades de xestión, administración e planificación das actividades de manipulación e localización de mercadorías nos andeis, balizaje e control de caducidade e inventario dos produtos, e verificación da correcta exposición da mercadoría no lineal.
Convenio01/01/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Convenio01/01/2014 - 31/12/2014Convenio colectivo 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Prórroga convenio e revisión salarial 2011, 2012 e 2013
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio colectivo 2009-2012