Servizos, eventos e producións culturais

Este Convenio Colectivo de eventos, servizos e producións culturais de Galicia aplicarase ás empresas e aos seus traballadores e traballadoras que na Comunidade Autónoma de Galiza realicen actividades de deseño, xestión e produción de eventos de carácter cultural, educativo, social e de entretemento, destinados a ser executados en locais pechados ou en ceo aberto e en xeral todas as actividades preparatorias para a execución destes eventos ou servizos, incluídas as actividades comerciais, de representación de artistas, distribución de eventos e management.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013-2016
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012 (DOG 28-07-2010)