Severiano Gestión

Este acordo será de aplicación a todo o persoal de arquivos de historias clínicas da empresa Severiano Gestión, S.L. destinado actualmente ou que se poida destinar no futuro no centro de traballo. O seu ámbito de aplicación territorial concrétase no centro de traballo situado no polígono de Pocomaco, parcela B 5-A Coruña, ou centro que o substitúa, na xestión de historias clínicas do Complexo Hospitalario Juan Canalejo-Marítimo Oza da Coruña ou calquera outro arquivo que se xestione no centro.

Convenio01/01/2003 - 31/12/2004convenio_de_severiano_gestion.pdf