Severiano Servicio Móvil SA - persoal de arquivo

O presente convenio colectivo reférese ás actividades de organización, depósito, custodia e xestión do Arquivo deDocumentación Clínica e Administrativa que desenvolve a empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S. A. no centro de traballodo Polígono de Pocomaco, Parcela C 9, Naves 1, 2, 4 e 6 - 15190 (A Coruña).

Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio colectivo 2013-2014