Severiano Servicio Móvil, S.A. (plataforma de Negreira)

O presente convenio colectivo refirese ás actividades e servizos de organización, depósito, custodia, administración e xestión de almacéns, distribución e plataformas loxísticas que desenvolve a empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. no centro de traballo do parque empresarial de Negreira, Parcelas 1B, 2A y 2B NEGREIRA (A CORUÑA). Afectará, asi mesmo, aos centros de traballo e traballadoras e traballadores que se adhiran ao mesmo

 

 

Convenio01/01/2012 - 31/12/2016Convenio 2012 - 2016