Sporting Club Casino de A Coruña

O presente convenio colectivo é de aplicación en todos os centros e lugares de traballo que poida ter, ou nos que de calquer xeito poda desenvolver a súa actividade estatutaria el "Sporting Club Casino de La Coruña", que é unha sociedade cultural, deportiva, social e de ocio, sen ánimo de lucro, con NIF nº G15006976 e enderezo social na Rúa Real, 83, 15003 A Coruña.

Convenio15/05/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016