Supercor, S.A.

O presente convenio é de aplicación a todos os centros de traballo de Supermercados Supercor, S. A. en todo o territorio do Estado Español.

Convenio16/05/2018 - 31/12/2020Convenio 2018-2020
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011 (definitiva)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial (provisional) 2010
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Táboas definitivas de 2010 e táboas do 2011
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011