Telecable Compostela

As normas contidas neste convenio colectivo serán de aplicación a todos os centros de traballo de "Telecable Compostela S.A.U.", dentro da provincia da Coruña, constituídos ou que poidan constituírse no futuro, durante o seu tempo de vixencia.

Convenio01/01/2006 - 31/12/2007Convenio 2006-2007