Tendas de conveniencia

As empresas, centros de traballo ou unidades comerciais con organización propia, dedicadas, como actividade principal, ao comercio ao por menor de produtos baixo a modalidade chamada de tenda de conveniencia, conforme aos requisitos que para ese efecto define a Lei Órgánica de Ordenación do Comercio Minorista, e sempre que teñan como empresa ou grupo de empresas, polo menos tres centros ou unidades comerciais organizados en rede integrada vertical que reúnan no seu conxunto unha superficie de venda non inferior a mil metros cadrados.
Convenio08/03/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013-2015
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009 (definitiva)
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008 e 2009 (provisional)
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009