Urbaser, limpeza e recollida do Concello de Santiago de Compostela

Este convenio será de aplicación para dita empresa no seu centro de traballo de Santiago de Compostela, dedicado á xestión do servizo público adxudicado de recollida de residuos sólidos urbanos e de limpeza viaria do seu termo municipal.

Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboas salariais 2015
Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio colectivo 2014-2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa salarial 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio colectivo 2013
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2012Corrección de erros nas táboas salariais de 2010
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008