Urbaser, Limpeza viaria do Concello de Ames

O presente convenio colectivo é de obrigada aplicación e afectará aqueles traballadores que estean adscritos e presten os seus servizos para URBASER S.A., no Concello de Ames, e cuxa actividade sexa Limpieza Pública, Viaria, Regos e Xestión do Punto Limpo de Milladoiro, que a empresa ten adxudicados polo Excmo. Concello de Ames.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Táboas 2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Táboas 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2012Convenio 2008-2012