Urbaser, limpeza viaria do Concello de Ribeira

O presente convenio colectivo será de aplicación a todos os traballadores da empresa Limpiezas Urbaser, S.A. que presten os seus servizos na actividade de limpeza pública, viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos para o Concello de Ribeira.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013-2014
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009