URBASER, S.A. - Servizo de limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Ferrol

O presente convenio colectivo será de aplicación para todos os traballadores da empresa URBASER S.A., que presten os seus servizos no centro dedicado á actividade de Limpeza pública viaria, recollida e transporte de residuos sólidos que se prestan ao Concello de Ferrol.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio 2015-2016
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012, 2013 e 2014
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011taboas salariais definitivas 2011.pdf
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 e 2011
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011