Viajes Ecuador, S.A.

As disposicións do presente convenio serán de aplicación obrigatoria ás relacións laborais en todos os centros de traballo que a empresa Viajes Ecuador, S.A. ten establecidos na actualidade ou que poida abrir no futuro en todo o Estado español e afecta todos os traballadores/as que presten servizo na empresa, con exclusión do persoal a que se refire o artigo 2.1.a), do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (persoal de alta dirección).

Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2009Convenio 2009