WDFG (antes ALDEASA)

O presente Convenio Colectivo será de aplicación aos traballadores de Aldeasa incluídos nos ámbitos territorial e persoal calquera que sexan as funcións que desempeñen.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Revisión01/01/2013 - 31/12/2014Táboa salarial 2013 / Dietas 2014
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio 2011-2014
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Sentenza que anula o apartado 1º do parágrafo c) do artigo 42
Revisión01/01/2007 - 31/12/2008Revisión salarial 2007-2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010