Xardinaría do Concello de Santiago de Compostela, Cespa S.A.

O presente convenio será de aplicación a todos os traballadores da delegación de Santiago de Compostela dedicados exclusivamente a xardinería, tanto os traballos de conservación e mantemento de zonas verdes municipais do Concello, como os traballos de obras e complementarios, igualmente do Concello de Santiago.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Modificación do convenio 2017-2020
Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio colectivo 2015-2016
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011 - 2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Táboas salariais 2011, 2012 e 2013
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Convenio 2010