Correción de erros no convenio 2016-2018

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Fri 01/01/16 - Mon 31/12/18

Na páxina 81709, artigo 23.1, 3.o parágrafo, 3.a líña, onde di: «... ao amparo do disposto no artigo 37.5 do Estatuto dos Traballadores...»; debe dicir: «... aoamparo do disposto no artigo 37.6 do Estatuto dos Traballadores...».