Crearanse as comisións de golf e actividades náuticas, a de seguridade, saúde e medio e desígnanse os delegados de prevención

13/6/11.

A Comisión paritaria, reunida o 13 de xuño, acordou iniciar o proceso para a creación da comisión reducida para as actividades de golf e náuticas. Do mesmo xeito, as partes decidiron constituír a Comisión Paritaria Sectorial de Seguridade, Saúde e Medio. Finalmente, nomeáronse os delegados de prevención de riscos laborais.