Desenvolvemento da Disposición Transitoria 3ª e revisión 2010-2011 grupo 3º do convenio de axencias de viaxes

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Sat 01/01/11 - Sat 31/12/11