Cursos

Como sabedes tódolos anos tratamos de ofrecer unha oferta formativa atractiva e adecuada a realidade e necesidades do sector, por iso é necesario coñecer realmente as demandas que temos na formación sectorial, para podela axustar o máximo posible as necesidades de cada momento, de aí que sería de gran axuda o encher este formulario, para ter unha ferramenta real na oferta de accións formativas, empregándose despois para o orde nas solicitudes.

FORMULARIO DE DEMANDA DE FORMACIÓN