Modificación do artigo 27 do convenio, protocolo contra o acoso e plan de igualdade