Modificados os artigos 41, 42 e 83 do convenio

25/1/11.

Modificados os artigos 41, 42 e 83 do convenio colectivo.