Comercio de Mobles e Obxectos Decorativos da Provincia de Lugo

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado no BOP o convenio 2007-2011

21/6/11.

Publicado no BOP do 21 de xuño de 2011 o convenio 2007-2011.