Comercio do Metal da Provincia de Pontevedra

Estado do convenio: En vigor

Publicado o Convenio Colectivo para 2011-2014 no BOP de Pontevedra

11/11/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 11 de Novembro vén de ser publicado o convenio colectivo correspondente a traballadoras e traballadores no Comercio do Metal desa provincia, de vixencia entre xaneiro de 2011 e decembro de 2014.

A patronal presenta unha oferta insuficiente

07/7/11.

A patronal do comercio do metal da provincia de Pontevedra presentou na mesa de negociación do 7 de xullo unha oferta de convenio que dificulta seriamente a consecución dun acordo. Os puntos máis salientábeis da proposta dos empresarios son os seguintes:

 • Vixencia: 3 anos.
 • Salario: 2011: 0%, 2012: 0´25%, 2013: 1%.
 • Sen revisión.
 • Descolgue salarial: pendente redacción.
 • Xornada: pendente redacción.
 • Distribución irregular da xornada nun 10%.
 • Absentismo: reducir o complemento de IT.
 • Licenzas: reducilas.
 • Réxime disciplinario: tipificar as faltas.
 • Acumulación de lactancia: pasar de 15 días a 16.
 • Seguro: aumentalo a 20.000 euros.

Revisión salarial de 2010

08/4/10.

Revisión salarial 2010, publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.