Comercio por xunto de Froitas e Produtos Hortícolas da Provincia de Pontevedra

Estado do convenio: Negociándose

Publicado o convenio de 2011 a 2014

11/8/14.

O Boletín Oficial provincial de 11 de agosto inclúe nas súas páxinas o novo acordo de Convenio Colectivo con vixencia nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014.