Consorcio da Cidade de Santiago - Real Filharmonía de Galicia

Estado do convenio: Negociación paralizada