Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-Sociais (ASPANEPS)

Estado do convenio: Negociación paralizada

Revisión salarial 2011

18/4/11.

Revisión salarial 2011, publicada no BOP o 18 de abril de 2011.