Acordo marco estatal de limpeza de edificios e locais

Estado do convenio: En vigor