General Óptica, S.A.

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado convenio con vixencia até 2017

04/11/15.

O BOE do 4 de novembro de 2015 recolle a publicación do convenio colectivo de General Óptica SA, con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 de decembro de 2017.

Prórroga do convenio até 2011

16/6/11.

Prórroga do convenio até 2011, publicada no BOE do 16 de xuño de 2011.