Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. e persoal de redacción do Diario Deportivo Marca

Estado do convenio: Negociación paralizada