Empregados de predios urbanos

Estado do convenio: En vigor