Servizo de recollida da RSU da Mancomunidade do Morrazo, adscrito á empresa Recolte, SAU (antes GSC, antes Isolux)

Estado do convenio: Negociación paralizada

Táboas salariais 2014

20/3/14.

O BOP de Pontevedra recolle no 20 de marzo as táboas salariais con vixencia neste ano.

Publicado no BOP de Pontevedra prorrogar o actual convenio para o ano 2012

26/12/12.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 26 de Decembro de 2012 vense de publicar o Acordo polo cual se prorroga o actual convenio colectivo 2010-2011 ata o 31 de decembro de 2012, e se elevan a definitivas as táboas salariais provisionais do ano 2012.

Publicadas no BOP de Pontevedra as Táboas salariais para os anos 2010, 2011 e 2012

05/11/12.

No Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra do 5 de Novembro de 2012 vense de publicar o acordo que recolle as táboas salariais para os anos 2010, 2011 e 2012 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa de Limpeza e Recollida da Mancomunidade do Morrazo, adscrito á empresa GSC Compañia General de Servicios y Construcción, S.A. (Antes Isolux)