Cafetería do CHUAC (Complexo Hospitalario da Coruña), concesionaria Serunión, S.A.

Estado do convenio: En vigor