Limpeza do Hospital de Montecelo e Hospital provincial (Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa, S.A.)

Estado do convenio: En vigor

Publicado o convenio vixente até abril de 2016

29/12/14.

O novo convenio, en vigor do 30 de outubro de 2014 até o 16 de abril de 2016, atópase publicado nas páxinas do Boletín Oficial provincial de Ponte Vedra de 29 de decembro.

Publicado no BOP de Pontevedra o Convenio colectivo para este ano e até o 15 de Abril de 2014

27/5/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 27 de Maio de 2013 vense de publicar o Convenio colectivo que rexe ás traballadoras e aos traballadores da ontecelo e Hospital Provincial de Pontevedra