Aqualia GIA – FCC (Nigrán U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Nigrán

Estado do convenio: En vigor

Publicado o convenio para os anos 2012-2016

03/3/14.

O BOP de Pontevedra de 3 de marzo inclúe o convenio colectivo que rexe entre 1 de caneiro de 2012 e 31 de decembro de 2016.