Limpeza e mantemento de cabinas telefónicas (EULEN)

Estado do convenio: Negociación paralizada