Zara Logística

Estado do convenio: En vigor

Atinxido o acordo de empresa do período 2011-2013

13/12/10.

Acordo laboral rubricado entre o comité e Zara Logística que regula as condicións de traballo no almacén loxístico de Arteixo no período 2011-2013.